در حال نمایش یک نتیجه

سرویس پشتی ۷تکه قاجار ترمه کالا

سرویس 7تکه قاجار ترمه کالا شامل 1عدد تشک، 2عدد پشتی، 2عدد بالش گرد و 2عدد بالش مثلثی است که از تراکم بالای ترمه برخوردار می باشند.