پشتی سنتی

در مورد پشتی سنتی چه می دانید؟

ابتدا در مورد تاریخچه و جایگاه پشتی سنتی ایران سخن بگوییم. طی تحقیقات بعمل آمده از گروه فروشگاه ترمه کالا ، پشتی سنتی از قدیم الایام...

ادامه خواندن